KVO Deventer App

KVO Deventer: Samen werken aan veiligheid

       
KVO Deventer is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, gemeente Deventer en de brandweer. Gezamenlijk hebben zij tot doel de veiligheid in winkelstraten- en gebieden te verbeteren. Om dit te bereiken wordt gewerkt volgens het handboek KVO, waardoor het project jaarlijks, middels een Multi-site audit wordt beoordeeld door het KIWA. Beoordeeld wordt onder andere het samenwerkingsverband, de doelstellingen en de communicatie.
Onder het KVO worden winkeliers jaarlijks geënquêteerd over de veiligheid en worden incidentcijfers opgevraagd. Van daaruit, samen met de input van de KVO vertegenwoordigers namens de ondernemers, wordt een werkplan opgesteld met doelstellingen voor de komende 3 jaar.
Onderdelen van het KVO in Deventer zijn o.a. de jaarlijkse veiligheidsschouw op ‘schoon, heel en veilig’, een jaarlijks terugkerende thema avond, het collectief winkelverbod, cursussen criminaliteitspreventie, het project Overlastdonatie, uitreiking van een daderposter en diverse What’s app groepen.


 

Bent u winkelier in Deventer en wilt u voorkomen dat personen met een Collectief Winkelverbod in uw winkel komen? Download dan nu de KVO Deventer app. Meld u aan en na een korte registratie procedure krijgt u toegang tot deze app.
Op de app vindt u alle collectieve winkelverboden, worden alle ‘waarschuwingen Collectief Winkelverbod’ getoond en vindt u een selectie van de waarschuwingen die collega’s onderling naar elkaar sturen.
Voorwaarde voor deelname aan de KVO-App: winkelier of bedrijfsleider van een winkel in Deventer en u dient het protocol Collectief Winkelverbod te tekenen.


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *