Menu +
Kvo Deventer

KVO Deventer: Samen werken aan veiligheid


KVO Deventer is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, gemeente Deventer en de brandweer. Gezamenlijk hebben zij tot doel de veiligheid in winkelstraten- en gebieden te verbeteren. Om dit te bereiken wordt gewerkt volgens het handboek KVO, waardoor het project jaarlijks, middels een Multi-site audit wordt beoordeeld door het KIWA. Beoordeeld wordt onder andere het samenwerkingsverband, de doelstellingen en de communicatie.
Onder het KVO worden winkeliers jaarlijks geënquêteerd over de veiligheid en worden incidentcijfers opgevraagd. Van daaruit, samen met de input van de KVO vertegenwoordigers namens de ondernemers, wordt een werkplan opgesteld met doelstellingen voor de komende 3 jaar.
Onderdelen van het KVO in Deventer zijn o.a. de jaarlijkse veiligheidsschouw op ‘schoon, heel en veilig’, een jaarlijks terugkerende thema avond, het collectief winkelverbod, cursussen criminaliteitspreventie, het project Overlastdonatie, uitreiking van een daderposter en diverse What’s app groepen.Thema avond veiligheid 7 oktober 2019

In de week van de veiligheid organiseert het KVO in Deventer weer een thema bijeenkomst. De onderwerpen voor deze editie zijn: cybercrime en Winkeldiefstal. Daarnaast is er in deze editie een kleine veiligheidsmarkt met informatie van bedrijven en instellingen die zich bezig houden met (winkel) veiligheid.
Meer informatie of direct aanmelden? Klik hier.KVO App

Bent u winkelier in Deventer en wilt u voorkomen dat personen met een Collectief Winkelverbod in uw winkel komen? Download dan nu de KVO Deventer app. Meld u aan en na een korte registratie procedure krijgt u toegang tot deze app.
Op de app vindt u alle collectieve winkelverboden, worden alle ‘waarschuwingen Collectief Winkelverbod’ getoond en vindt u een selectie van de waarschuwingen die collega’s onderling naar elkaar sturen.
Voorwaarde voor deelname aan de KVO-App: winkelier of bedrijfsleider van een winkel in Deventer en u dient het protocol Collectief Winkelverbod te tekenen.

Meer informatie…


Print Friendly, PDF & Email