Kvo Deventer

KVO Deventer: Samen werken aan veiligheid


KVO Deventer is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, gemeente Deventer en de brandweer. Gezamenlijk hebben zij tot doel de veiligheid in winkelstraten- en gebieden te verbeteren. Om dit te bereiken wordt gewerkt volgens het handboek KVO, waardoor het project jaarlijks, middels een Multi-site audit wordt beoordeeld door het KIWA. Beoordeeld wordt onder andere het samenwerkingsverband, de doelstellingen en de communicatie.
Onder het KVO worden winkeliers jaarlijks geënquêteerd over de veiligheid en worden incidentcijfers opgevraagd. Van daaruit, samen met de input van de KVO vertegenwoordigers namens de ondernemers, wordt een werkplan opgesteld met doelstellingen voor de komende 3 jaar.
Onderdelen van het KVO in Deventer zijn o.a. de jaarlijkse veiligheidsschouw op ‘schoon, heel en veilig’, een jaarlijks terugkerende thema avond, het collectief winkelverbod, cursussen criminaliteitspreventie, het project Overlastdonatie, uitreiking van een daderposter en diverse What’s app groepen.De mondkapjesplicht, hoe zit het precies?

Face masks are strongly recommended on public transport | transportnsw.info
Op 1 december is de mondkapjesplicht ingegaan in openbare en overdekte gebouwen. Maar hoe zit het nou precies voor u als winkelier in Deventer? 

Klanten (>13 jaar) zijn verplicht om een mondkapje te dragen in een winkel. U als winkelier of medewerker dient de klant aan te spreken als deze geen mondkapje draagt.
U als winkelier hoeft niet te handhaven, dat is een taak van de BOA’s en de politie. U krijgt ook geen boete als er klanten binnen zijn zonder mondkapje.


Alle medewerkers in de winkel (in de publieke ruimte) dienen ook een mondkapje te dragen, ook als er bijvoorbeeld een spatscherm is aangebracht.
Een face shield mag in bijna geen enkel geval voor winkel-medewerkers. Dit is alleen toegestaan als het dragen van een mondkapje voor de uitvoering van werkzaamheden ondoenlijk of onmogelijk is. Pas dan kan een spatscherm (face shield) overwogen worden. Werkgevers mogen er dan voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje.
Het dragen van een klein faceshield (zoals die je op de kin zet) is verboden. 
Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben, denk dan bijvoorbeeld aan een adviesgesprek.De klant moet echt een mondkapje dragen, een face shield mag alleen in uitzonderlijke gevallen. een mondkapje mag best zelf zijn gemaakt, maar het mag geen sjaal, bandana of zakdoek zijn. 

Contactberoepen
Voor contactberoepen, zoals kappers geldt de mondkapjesplicht vrijwel hetzelfde: zowel klant als medewerker dient een mondkapje te dragen. Alleen bij de behandeling van het gezicht mag het kapje af. 


Uitzonderingen
Mensen met een beperking of met een specifieke ziekte kunnen worden vrijgesteld van de mondkapjesplicht. In veel gevallen zullen deze mensen wel een faceshield dragen, wat op dat moment dan ook geoorloofd is. 
Indien een persoon zich beroept op deze vrijstelling, laat hem/ haar het verhaal doen. In het beste geval draagt deze persoon vrijstellingskaart bij zich, zoals op de afbeelding hier naast/ hier onder. 
De klant kan deze vinden via www.rijksoverheid.nlVermijd discussie
Ga niet met klanten in discussie over de mondkapjesplicht. Vertel hem/ haar alleen dat u uitvoering geeft aan het besluit van de overheid. Indien u toch te maken krijgt met lastige klanten dan kunt u contact opnemen met de gemeente / Toezicht & Handhaving via telefoonnummer 140570. Zij kunnen indien nodig opschalen naar de politie.
Bij directe dreiging of agressie belt u uiteraard 112.