Als u moet betalen

Heeft u een brief ontvangen dat u € 181,00 moet betalen? Wij verzoeken u dat bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer (zie brief), onder vermelding van de vermeende dader en de pleegdatum.
Indien u heeft betaald, worden uw gegevens binnen 3 maanden uit de administratie verwijderd.
Betaald u niet binnen de aangegeven tijd? Dan blijven uw gegevens maximaal 7 jaren bewaard in de administratie en wordt een deurwaarder ingeschakeld. De daaraan verbonden (wettelijke) kosten komen dan bovenop de eerdere vordering.

Bezwaar
Wilt u bezwaar maken tegen deze rekening van € 181,00? Dat kan schriftelijk via het contactformulier.

De meest gestelde vragen bij het project Overlastdonatie:

1. Ik ben onschuldig, waarom krijg ik de Overlastdonatie dan toch opgelegd?
De gegevens voor de Overlastdonatie komen van de politie. Daar zijn landelijke afspraken over gemaakt. Indien een officier van justitie de zaak heeft geseponeerd of een rechter heeft u onschuldig verklaard, dan verzoeken wij u een kopie van dit besluit toe te sturen. Na verificatie ontvangt u de € 181,00 binnen 14 dagen op uw rekening terug.

2. Ik heb al een boete van de politie gekregen en die heb ik betaald. Waarom krijg ik nu weer een rekening?
De boete is opgelegd als straf. De Overlastdonatie is niet als straf, maar is een dekking van de (gemiddelde) kosten die een winkelier maakt inzake winkeldiefstal.

3. Wij zijn als groep aangehouden. Moeten we nu allemaal € 181,00 betalen?
Nee, de Overlastdonatie wordt ‘per zaak’ opgelegd. Als er sprake is van ‘diefstal in vereniging’ dan is het voldoende als 1 persoon de vordering betaalt. Wie dat is mag zelf worden bepaald, maar na betaling vervalt de vordering.

4. Kan ik ook in termijnen betalen?
In enkele gevallen is dat mogelijk. Wilt u een verzoek daartoe indienen, meldt dat dan via het contacformulier.