Overlastdonatie € 181,00

In Deventer doen erg veel winkeliers mee aan het project ‘Overlastdonatie’ en/ of het project ‘Afrekenen met winkeldieven’. Wat houdt dat precies in?

Bij het doen van aangifte is de winkelier tijd kwijt met onder andere het invullen van een aangifteformulier, het terugzoeken en opslaan van beelden, het vasthouden van de vermeende dader en het wachten op de politie. Van die tijd die de winkelier kwijt is, is een landelijk gemiddelde getrokken, vermenigvuldigd met een wettelijk geaccepteerd gemiddeld uurtarief. Daaruit is het wettelijk vastgestelde bedrag van € 181,00 vastgesteld. Feitelijk zijn dat dus (gemiddelde) kosten die een winkelier kwijt is bij een winkeldief.
MKB Deventer, de Stichting Overlastdonatie en het CCV (afrekenen met winkeldieven) zorgen voor de inning van deze gelden voor de winkelier.

Let op: dit bedrag staat los van de strafrechtelijke vervolging die door justitie wordt ingesteld.