Gezondheid

Veiligheid & gezondheid gaan vaak hand in hand. Gezondheid van uzelf, uw medewerkers en natuurlijk uw klanten is enorm belangrijk. De overheid vindt dit aspect zó belangrijk, dat zij hier regels over heeft opgesteld. Van welke regels moet u als winkelier precies op de hoogte zijn? En hoe organiseert u dit?

Actieve risico’s

Actieve risico’s in winkels/ winkelgebieden:
– Er zijn veel bezoekers met diverse onbekende (medische) achtergronden
– Bezoekers zijn niet bekend met vluchtwegen of bijvoorbeeld een ontruimingsplan 
– Aankleding van winkels geven mogelijk brand risico’s 
– Er zijn risico’s op verbaal geweld of zelfs extreem geweld 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Veel risico’s komen aan bod bij de bedrijfshulpverlening (BHV). De overheid vindt dit zo’n belangrijk onderdeel, dat hier duidelijke regels voor zijn opgesteld.
Een veel gestelde vraag is: ik heb maar een kleine winkel, moet ik dan toch een BHV-er hebben? Het antwoord is: ja. BHV is wettelijk verplicht voor alle bedrijven die ten minste 1 medewerker in dienst hebben.
Dat komt omdat je als werkgever een algemene zorgplicht hebt, wat wil zeggen dat je moet zorgen voor veiligheid en gezondheid van je werknemer, ook al is dat er maar 1.

Hoeveel BHV-ers moet ik hebben?

Die vraag is minder simpel te beantwoorden; dit is afhankelijk van de risico’s in jouw winkel. Die risico’s breng je in beeld via Risico Inventarisatie en Inventarisatie (RI&E).
Voor kleinere winkels is er daarnaast wel een wat simpeler vuistregel: er moet altijd minimaal 1 BHV-er aanwezig zijn. Dat betekent dat u altijd rekening moet houden met back-up: stel dat u zelf BHV-er bent en u bent een dag vrij, dan moet er een andere BHV-er in de winkel staan. U moet dus altijd zorgen voor een back-up.
Het is belangrijk dat BHV-ers 1x per jaar op herhaling gaan.

Enkele aanbieders BHV cursus in Deventer:

Axicare – 0570-745112
Boeg opleidingen – 0570-572247
Quirem Medical B.V. – 866819

En uiteraard zijn er meer aanbieders. Zoek hier gerust naar, bijvoorbeeld via Google.