Menu +

Nieuwe omgeving Collectieve winkelverboden

Beste winkelier, bedrijfsleider,

Zoals eerder vermeld was KVO Deventer op zoek naar een goed platform waarop waarschuwingen en collectieve winkelverboden op kon worden geplaatst. Dat platform zou aan alle eisen moeten voldoen die door de Autoriteit persoonsgegevens zijn gesteld. Bovendien moest e.e.a. ook praktisch toepasbaar zijn. We zijn daarvoor uitgekomen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid die een mooie online oplossing heeft gebouwd.

2021 / 2022 gratis

Het systeem is helaas niet gratis, maar de gemeente Deventer heeft de eenmalige kosten voor de bouw van het platform op zich genomen. MKB Deventer neemt de deelnemerskosten voor het eerste jaar (t/m 31 december 2022) voor haar rekening, voor de eerste 50 winkels die zich voor dit systeem aanmelden. Daarna zijn de kosten per winkel in principe € 25,00 per jaar.

Autoriteit persoonsgegevens

Winkels kunnen zich vanaf heden aanmelden als deelnemer. Daarvoor dient de verklaring individuele deelnemer ondertekend te worden. Deze verklaring wordt gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens. U ontvangt vervolgens een sticker die u bij de entree van de winkel dient te plakken.

Website met daderbeelden

Na aanmelding en registratie ontvangt u inlogcodes om de waarschuwingen en collectieve winkelverboden op www.collectiefwinkelverbod.nl in te zien. Daarbij bent u als deelnemer zeer belangrijk: na aangifte van winkeldiefstal ontvangen wij binnen 2 weken automatisch gegevens over de diefstal. Echter, daarbij is geen beeldmateriaal. U wordt verzocht om dat als deelnemer naar ons in te sturen.


Wilt u zich aanmelden als deelnemer aan dit project? Vul dan onderstaand formulier in. er wordt binnen enkele dagen contact met u opgenomen.

    Aanmeldformulier Collectief Winkelverbod

    Let op: bij aanmelding wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen voor push-notificaties (bij nieuwe waarschuwingen en/ of verboden) en voor e-mail nieuwsbrieven vanuit KVO.