Nieuwe omgeving Collectieve winkelverboden

Beste winkelier, bedrijfsleider,

Zoals eerder vermeld was KVO Deventer op zoek naar een goed platform waarop waarschuwingen en collectieve winkelverboden op kon worden geplaatst. Dat platform zou aan alle eisen moeten voldoen die door de Autoriteit persoonsgegevens zijn gesteld. Bovendien moest e.e.a. ook praktisch toepasbaar zijn. We zijn daarvoor uitgekomen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid die een mooie online oplossing heeft gebouwd.

Gratis deelname

Door een samenwerking tussen MKB Deventer en de gemeente deventer kan het project gratis aan winkeliers in Deventer worden aangeboden. Wacht daarom niet met aanmelden!

Autoriteit persoonsgegevens

Winkels kunnen zich vanaf heden aanmelden als deelnemer. Daarvoor dient de verklaring individuele deelnemer ondertekend te worden. Deze verklaring wordt gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens. U ontvangt vervolgens een sticker die u bij de entree van de winkel dient te plakken.

Website met daderbeelden

Na aanmelding en registratie ontvangt u inlogcodes om de waarschuwingen en collectieve winkelverboden op www.collectiefwinkelverbod.nl in te zien. Daarbij bent u als deelnemer zeer belangrijk: na aangifte van winkeldiefstal ontvangen wij binnen 2 weken automatisch gegevens over de diefstal. Echter, daarbij is geen beeldmateriaal. U wordt verzocht om dat als deelnemer naar ons in te sturen.


Wilt u zich aanmelden als deelnemer aan dit project? Vul dan onderstaand formulier in. er wordt binnen enkele dagen contact met u opgenomen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.