Collectief Winkelverbod

In Deventer werken winkeliers samen om winkeldiefstal tegen te gaan. Eén van de middelen die daarbij worden ingezet is het Collectief Winkelverbod. Dat werkt als volgt:
– Een winkeldief die voor het eerst wordt betrapt krijgt, naast de standaard strafvervolging door politie en justitie,  een zogenaamde ‘gele kaart’. Deze gele kaart is een waarschuwing waarbij wordt aangegeven dat, indien er binnen een jaar opnieuw een aanhouding plaatsvindt in één van de aangesloten winkels, een collectief winkelverbod wordt opgelegd.
– Wordt een winkeldief inderdaad binnen 1 jaar vaker dan 1x aangehouden ter zake winkeldiefstal bij een aangesloten winkelier, dan ontvangt de vermeende dader een zogenaamde ‘rode kaart’. Deze kaart is een daadwerkelijke winkelontzegging: de vermeende dader mag minimaal 1 jaar lang geen van de aangesloten winkels betreden op straffe van huisvredebreuk.

Deelnemende winkels herkenbaar
Alle deelnemende winkels zijn herkenbaar aan de sticker ‘met het handje’. Een persoon met een collectief winkelverbod op zak mag deze winkel niet bezoeken, op straffe van huisvredebreuk.

Deelnemende winkeliers kunnen hier inloggen.