Aanzeggen individuele winkelontzegging

Gebruik dit formulier uitsluitend om een persoon een winkelontzegging op te leggen voor de individuele (eigen) winkel.

Een dergelijk verbod kan worden uitgevaardigd aan een persoon na bijvoorbeeld diefstal of overlast. Bij het woord overlast kun je denken aan (verbaal) agressief gedrag, fraude of vernieling.

Een winkel is in de basis een stuk privé-gebied, dat wordt opengesteld voor publiek. Dat betekent niet dat een winkelier ‘zomaar’ tot een winkelverbod kan besluiten. Er moet duidelijk zijn waarom het verbod wordt uitgevaardigd, bovendien moet de winkel (vooraf, bijvoorbeeld in de huisregels) duidelijk maken dat men met winkelverboden werkt. Ook moet duidelijk worden gemaakt hoe lang een verbod geldt.

1297 Aangifte winkelontzegging(1)